Vacature: Secretaris (lid hoofdbestuur)

Locatie: thuis
Aantal uur: 2 (wekelijks)
Contactpersoon: Hennie Voetee / Maarten Janssen

De secretaris is de spil van de vereniging wat betreft de communicatie naar de leden en externe partijen. We zoeken een bij de vereniging betrokken en proactieve bestuurder, die samen met de andere bestuurders, onze vrijwilligers en actieve leden verder vorm wil geven aan de ambities en de toekomst van onze vereniging. De secretaris bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging.

DFC is op zoek naar een opvolger van onze huidige secretaris, welke zich wegens gewijzigde werkomstandigheden voortaan volledig gaat toeleggen op andere vrijwilligersfuncties.

Het hoofdbestuur vergadert maandelijks 2 uur. Daarnaast roept DFC in mei een voorjaarsvergadering en in november een algemene ledenvergadering bijeen.

Profiel van de secretaris:

 • Kan op strategisch niveau mee denken en praten over het beleid van DFC
 • Beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Heeft organisatievermogen

Taken van de secretaris:

 • voert de correspondentie namens de vereniging en houdt een administratie van alle inkomende en uitgaande stukken
 • doet via de website van de vereniging mededeling van bestuursbesluiten, waarvan de kennisneming voor de leden van belang kan zijn
 • zorgt voor het bijeenroepen van (leden)vergaderingen en bereidt deze voor in overleg met de voorzitter
 • brengt jaarlijks aan de algemene vergadering verslag uit over de wetenswaardigheden van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar
 • zorgt voor goedkeuringen en bekendmakingen van eventuele veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen
 • verzorgt het verstrekken van attenties aan leden en jeugdleden
 • houdt de opvolging van geplande activiteiten in het oog

Gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden:

 • notuleert vergaderingen (notulist aanwezig)
 • is verantwoordelijk voor de lijsten van leden, jeugdleden en donateurs (via ledenadministratie)

 

Ben jij bereid om DFC te helpen of heb je vragen? Neem dan gelijk even contact met ons op.
Klik hier om te reageren

Klik hier om terug te keren naar alle vacatures


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com