Vacature: Kandidaat-lid commissie van beroep

Locatie: DFC
Aantal uur: 3 (per kwartaal)
Contactpersoon: Maarten Janssen

DFC voelt een sterke verantwoordelijkheid om voor een sportief en respectvol sportklimaat te zorgen. Hoe onze leden onderling, met onze tegenstanders en met elkaars eigendommen omgaan is dus zeer belangrijk. De commissie van beroep is het hoogste uitvoerende orgaan wat betreft tuchtrechtspraak van de vereniging en houdt toezicht op de wijze van handhaving van de normen en waarden (door het bestuur en haar commissies) en brengt desgevraagd of uit eigen beweging hierover advies uit aan het bestuur.

Het opleggen van berispingen of straffen naar aanleiding van ongewenst gedrag is een taak van het bestuur. Indien een lid het hiermee niet eens is kan er in beroep worden gegaan. In eerste instantie bij het bestuur zelf, welke een hoorzitting organiseert en zich opnieuw uitspreekt over de eerder opgelegde straf. Met uitzondering van een uitgesproken vrijspraak of berisping, kan de betrokkene van elke hem door het bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de ‘commissie van beroep’. Deze commissie organiseert dan 0pnieuw een hoorzitting. Zij hoort getuigenverklaringen opnieuw aan en legt uiteindelijke een bindende straf op of doet vrijspraak.

Aanvullende taken commissie van beroep:

  • onderzoekt eenmaal per jaar de door het bestuur opgelegde straffen en de tenuitvoerlegging ervan en brengt verslag van haar onderzoek uit aan het bestuur;
  • beoordeelt de doelmatigheid van de wijze van handhaving van de normen en waarden en de beschikbare gereedschappen, zoals de gedragscode en het tuchtreglement;
  • brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene vergadering.

let op: De leden van de commissie van beroep worden door de algemene vergadering in november benoemd. De commissie van beroep bestaat uit drie leden van de vereniging, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur en van de door haar ingestelde commissies ten behoeve van rechtlijnigheid en om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

Ben jij bereid om DFC te helpen of heb je vragen? Neem dan gelijk even contact met ons op.
Klik hier om te reageren

Klik hier om terug te keren naar alle vacatures


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com