Overschrijven

Voetbalclubs hebben tot en met 15 juni 24.00 uur de tijd om de overschrijvingen van spelers te regelen, maar de regels voor spelers binnen de B-categorie (lagere elftallen) zijn veel soepeler. Het belangrijkste bij deze overschrijvingen is een akkoord van de te verlaten club.

Ben je het afgelopen jaar uitgekomen in de A-categorie is het van belang de overschrijving uiterlijk dus 15-6 door te sturen aan onze ledenadministratie.

Wanneer je van DFC naar een andere vereniging wilt overstappen dan willen je verzoeken de onderstaande gegevens aan ons door te geven via dfcleden@gmail.com

Naam

geboortedatum

geboorteplaats

adres (straatnaam, nr, postcode + plaats)

telefoonnummer

emailadres

IBAN

KNVB Nummer ( indien bekend )

Nadat DFC deze gegevens heeft ingevoerd gaat er een bericht met een overschrijvingsverzoek naar de oude verenging, tevens zal je hier zelf een kopie van ontvangen.

De oude vereniging zal vervolgens de volgende gegevens checken;

1. is alle contributie ( en zijn ook eventuele boetes) betaald?

2. zijn alle in bruikleen gegeven (sponsor)kleding en andere materialen (bijv. tas) ingeleverd?

Wanneer het antwoord op een van bovenstaande vragen ‘Nee’ is zal dit eerst opgelost moet worden. Is alles in orde, dan zal de oude verenging je vrij geven bij de KNVB en zal de overschrijving plaats vinden per 1-7. Voor de B-categorie spelers zal dit gedurende het jaar gebeuren.

Bij het overschrijven van DFC naar een andere vereniging zullen de zelfde stappen plaats vinden maar dan in omgekeerde volgorde. Krijgt DFC het verzoek van een andere vereniging tot overschrijven zullen wij dus ook de bovengenoemde stappen nagaan, tevens zullen wij altijd contact opnemen met de desbetreffende leider/trainer of Technische Commissie.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com