Aannamebeleid

DFC is een vriendelijke en gezellige sportvereniging waar we een ieder dan ook de mogelijkheid willen bieden om zich aan te melden om op zijn/haar eigen niveau – prestatiegericht of recreatief – de voetbalsport te beleven.

Iedereen die bij ons wil komen sporten kan zich als kandidaat-lid aanmelden, maar DFC is niet verplicht om iedereen zomaar ook daadwerkelijk lid van de vereniging te maken. DFC hanteert een aannamebeleid dat op een aantal voorwaarden en richtlijnen gebaseerd is. Door middel van dit aannamebeleid kunnen wij tijdig anticiperen op eventuele veranderingen en toekomstige behoeften, waarmee we nu al mogelijke problemen in later stadium kunnen voorkomen of zoveel mogelijk tot een minimum kunnen beperken. Deze richtlijnen zijn:

 1. Kandidaat-leden zijn bij aanmelding op de hoogte van de regels van de vereniging
  1. Het kandidaat-lid is bekend met inhoud van statuten en andere reglementen om de belangen van de vereniging te dienen.
  2. Het kandidaat-lid moet op het aanmeldingsformulier expliciet aangegeven dat hij/zij op de hoogte is van het aannamebeleid van DFC en dat men zich bij voorbaat neerlegt bij het resultaat van de beoordeling door ledenadministratie.
  3. Het kandidaat-lid machtigt DFC om per kwartaal via automatische incasso de contributie, eventuele door de KNVB opgelegde boetes en/of andere door te belasten kosten van zijn/haar bankrekening te incasseren. Zonder machtiging, geen lidmaatschap
  4. Het kandidaat-lid geeft DFC toestemming dat zijn/haar pasfoto en persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van nieuwe KNVB spelerspassen door SDU Identification. SDU zal deze gegevens gedurende de geldigheid van de spelerspas bewaren.
 2. Een nieuw lid moet ook daadwerkelijk kunnen spelen in een team
  1. Ieder team biedt plaats aan een bepaald aantal (reserve)spelers. Heeft een team teveel spelers, dan gaat dit ten koste van het spelplezier, omdat er veel wisselbeurten zijn of dat iemand wellicht heel de wedstrijd zal moeten toekijken. Heeft een team te weinig spelers, dan kan er logischerwijs nog niet gevoetbald worden omdat de KNVB middels haar reglementen een minimum aantal spelers per wedstrijd voorschrijft.
  2. Coördinatoren staan boven de teams en bepalen aan de hand van het aannamebeleid en in overleg met de trainers van de teams óf en in welk team het kandidaat-lid eventueel geplaatst kan worden.
 3. De accommodatie heeft slechts een beperkte capaciteit
  1. Ons clubgebouw beschikt slechts over 8 kleedruimtes, waar zowel op trainings- als op wedstrijddagen de thuisspelende als bezoekende teams zich moeten omkleden en douchen. Daarnaast worden jongens- en meisjesteams van elkaar gescheiden. Hierdoor is het op sommige tijdstippen erg druk in de kleedkamers en kunnen we niet zomaar met nieuwe teams starten, ook al zijn daar wel genoeg kandidaat-spelers voor.
  2. DFC heeft de beschikking over 3 grasvelden en deelt 1 kunstgrasveld met RCD. Met name op wedstrijddagen zijn deze velden continue in gebruik. Hierdoor kunnen we niet zomaar nieuwe teams opstarten, ook al zijn daar wel genoeg kandidaat-spelers voor.
 4. Kandidaat-leden hebben geen verleden van disciplinaire en/of financiële problemen
  1. Het handhaven en bevorderen van ‘normen en waarden’ zien wij als een voortdurende en zeer belangrijke taak, zodat we kunnen zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat. Hiervoor hebben wij gedragsregels met elkaar afgesproken. Zo zullen wij, wanneer bijvoorbeeld iemand van een andere vereniging naar DFC overstapt, bij de vorige vereniging (en zover mogelijk bij de KNVB) nagaan of er disciplinaire problemen zijn geweest en of er (tijdig) aan de financiële verplichtingen is voldaan. Wanneer wij een negatief advies ontvangen kan het kandidaat-lid geen lid worden.
 5. De samenstelling van het ledenbestand is een afspiegeling van de Dordtse samenleving
  1. We streven naar een evenwichtige verhouding tussen leden van autochtone en allochtone afkomst, omdat een evenwichtig samengesteld ledenbestand en/of team voor een grotere herkenbaarheid en meer draagvlak zorgt onder de leden van de vereniging. Gelijkgestemdheid van de leden is tenslotte de voornaamste bouwsteen van een goed functionerende vereniging.
 6. Het lidmaatschap gaat pas in na schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie – en niet bij aanmelding
  1. Zolang de ledenadministratie de inschrijving niet heeft bevestigd is de persoon die zich in wil schrijven ‘kandidaat-lid’. Een kandidaat-lid heeft niet dezelfde rechten en verplichtingen als een regulier lid. Pas zodra iemand definitief lid is, zijn met onmiddellijke ingang de verenigingsreglementen, waaronder ook het tuchtreglement, voor hem/haar van toepassing.

Laat een reactie achter

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd en dient alleen ter verificatie. Verplichte velden zijn aangeven met een *

Voer daarnaast ook de woorden die u onderaan ziet staan op volgorde in het vak eronder in (gescheiden door een spatie). Dit helpt voorkomen dat geautomatiseerde programma's deze website misbruiken om spam te verspreiden.

 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com