Gedragscode

Als wij niet aangeven wat gewenst gedrag is kunnen wij elkaar niet aanspreken op ongewenst gedrag!Zonder respect geen voetbal

DFC is een vereniging die het handhaven en bevorderen van ‘normen en waarden’ als een voortdurende en zeer belangrijke taak zien om te zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat. Om zorg te dragen voor deze ‘normen en waarden’ zijn er een aantal gedragsregels opgesteld welke zonder uitzondering door alle (ouders van) leden en toeschouwers van onze vereniging dienen te worden nageleefd.

Op deze manier zorgen we er, nu en in de toekomst, namelijk met z’n allen voor dat:

  • iedereen zich bij onze vereniging thuis en veilig voelt,
  • we op een sportieve en respectvolle manier met elkaar omgaan, zowel in het veld als daarbuiten,
  • we respect hebben voor het eigendom van een ander en daar zorgvuldig gebruik van maken,
  • onze vereniging DFC op een waardige manier vertegenwoordigd wordt,
  • er duidelijkheid is voor iedereen die bij DFC betrokken is.

Het handhaven van deze regels is niet alleen de taak van het (jeugd)bestuur van DFC of de KNVB. Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid om een ander hierop aan te spreken indien deze persoon zich niet aan onze regels houdt, want met elkaar kunnen we voor een plezierig en veilig sportklimaat zorgen.

Wij eisen van iedereen dat men zich volgens de algemeen erkende normen en waarden en deze gedragsregels  gedraagt. Bij overtreding hiervan zal, zonder waarschuwing vooraf, door het (jeugd)bestuur of een daartoe bevoegde commissie rechtlijnig en streng worden overgegaan tot het nemen van passende maatregelen. Deze kunnen variëren van waarschuwingen, alternatieve taakstraffen, schorsingen of zelfs tot ontzetting uit het lidmaatschap van onze vereniging. Eventuele boetes die aan DFC worden opgelegd door de KNVB, vanwege gele/rode kaarten of de behandeling hiervan, worden altijd aan het desbetreffende lid doorberekend.

Sommige regels zijn in meer of mindere mate van toepassing op bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor (jeugd)leden. Door specifieke gedragscodes op te stellen, krijgt elke groep ook eigen verantwoordelijkheden, waarop ze kunnen worden aangesproken. Klik door naar:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com