Samenwerking met incasso-organisatie voor inning achterstallige contributie

12 maart 2015 3323x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking met incasso-organisatie voor inning achterstallige contributie
Samenwerking met incasso-organisatie voor inning achterstallige contributie

Onze vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met incasso-organisatie en gerechtsdeurwaarder Flanderijn om de huidige betalingsachterstanden met betrekking tot contributie te innen. Ruim 70 procent van de sportverenigingen in de Randstad heeft te maken met problemen rondom het incasseren van contributiegelden, en DFC helaas dus ook.

Waarom?
Contributie is voor DFC een belangrijke inkomstenbron (naast sponsoring en baromzet), waarmee de vereniging aan haar eigen financiele verplichtingen moet voldoen. Het is daarom van essentieel belang dat de contributie tijdig door ieder lid wordt voldaan. Helaas is in het verleden vrij regelmatig gebleken dat leden niet op tijd, niet in zijn geheel of soms zelfs helemaal niet hun contributie betalen. Het betalen van contributie is een financiele verplichting die voortvloeit uit het lidmaatschap van DFC.

Wat betekent dit voor leden?
“Het moge duidelijk zijn dat de samenwerking tussen Flanderijn en onze club natuurlijk géén gevolgen heeft voor leden die hun contributie wel netjes via automatische incasso of op tijd betalen” laat voorzitter Maarten Janssen weten. “Helaas gaat het bij een kleine minderheid structureel niet goed. Contributie is bij sommige personen niet incasseerbaar wegens onvoldoende saldo op de bankrekening of er wordt om andere onduidelijke redenen onterecht gestorneerd. Wanneer ook betalingsherinneringen, zoals die begin februari verstuurd zijn, genegeerd worden zijn we genoodzaakt om hardere maatregelen te treffen, zijnde het opleggen van speelverboden en daarbij het uit handen geven van de vordering. Het is jammer dat het zo moet, want veel liever staan we met een ieder lid op goede voet en hoop je dat dergelijke escalatie helemaal niet nodig is.”

Extra kosten
Leden die hun contributie niet (geheel) betalen krijgen een aanmaning van Flanderijn, waarbij ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht. Deze incassokosten komen bovenop het achterstallige contibutiebedrag en bedragen volgens de Nederlandse wet minimaal €40,- (exclusief BTW).

“Uiteraard kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen bij het betalen van de contributie. In dat geval kunt u natuurlijk altijd rechtstreeks contact opnemen met onze penningmeester of de ledenadministratie om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen” aldus de voorzitter. De ledenadministratie bereikt u via ledenadministratie@dfc-dordrecht.nl.

Het tuchtreglement van DFC geeft het bestuur de bevoegdheid om (tijdelijke) speelverboden op te leggen tot de achterstand voldaan is of tot het royeren van leden over te gaan bij het niet betalen van contributie. Daarnaast zal de ledenadministratie ook niet meewerken aan verzoeken tot overschrijving naar een andere vereniging, totdat een eventueel openstaand saldo volledig is voldaan.

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com