Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 24 november 2014

12 november 2014 2372x bekeken, 2 reacties »
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 24 november 2014

Hierbij nodigt het demissionair bestuur de leden van DFC uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandagavond 24 november 2014 in de kantine van DFC. Aanvang 20.30 uur.

Gezien de lage opkomst van laatste (en voorgaande) reguliere ledenvergadering(en) waarbij om en nabij zo’n 30 personen, inclusief de bestuursleden, aanwezig waren doet het demissionar bestuur een dringend verzoek aan een ieder stemgerechtigd lid om hierbij aanwezig te zijn. Bij wederom een dergelijke opkomst vertegenwoordigt/beslist op de ledenvergadering slechts een klein gedeelte van onze verenigingsleden over het gevoerde of te voeren beleid.

Concept-agenda (aangepast 12-11-2014):

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen, vaststelling definitieve agenda
 3. Vaststelling notulen halfjaarlijkse ledenvergadering d.d. 2 juni 2014
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2013-2014
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2013-2014
 6. Verslag kascontrole-commissie
 7. Benoeming en taakstelling ‘Onderzoekscommissie’ (resultaat BALV d.d. 3 november 2014)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Voorafgaand aan de vergadering zullen de notulen van de laatste Ledenvergadering ter beschikking worden gesteld. Tijdens de pauze zal de financiële rapportage over het afgelopen boekjaar ter inzage te verkrijgen zijn bij de penningmeester.

2 reacties

 1. arie heijstek 19 oktober 2014 om 00:14 -

  het is toch 3 november ??

 2. maarten.janssen 19 oktober 2014 om 12:27 -

  Klopt, maar dit is de reguliere vergadering. De uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering staat apart op de site.

  (dit bericht is abusievelijk te vroeg verschenen, excuus voor de verwarring)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com