Toelichting voorzitter op aftreden bestuur DFC

19 oktober 2014 4275x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Toelichting voorzitter op aftreden bestuur DFC

Tijdens de meest recente bestuursvergadering is de moeilijke beslissing genomen om als voltallig bestuur af te treden en een Buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven voor 3 november aanstaande, om op die avond een nieuw bestuur te benoemen.

Aanleiding voor dit besluit zijn de gewijzigde werkomstandigheden van een aantal bestuurders en de behoefte aan ‘vers bloed’ om de vereniging weer van nieuw elan te voorzien. Met ons tussentijds aftreden wil het bestuur andere gemotiveerde leden in de gelegenheid stellen om zich, naar eigen inzicht en initiatieven, over de toekomst en het welvaren van D.F.C. te ontfermen” aldus demissionair voorzitter Maarten Janssen in een brief aan de leden als toelichting op het besluit.

maarten janssenVoor de website van DFC wil de voorzitter graag verder tekst en uitleg geven op het genomen besluit. “Net als alle andere functionarissen binnen de vereniging bestaat ook het bestuur van DFC uit louter vrijwilligers. De tijd die iemand aan DFC kan besteden – naast alle verplichtingen thuis, op het werk of door andere vormen van vrijetijdsbesteding – is dus beperkt en kostbaar. Wanneer er, door gewijzigde omstandigheden, eigenlijk niet genoeg tijd meer vrij gemaakt kan worden om op een goede, maar op z’n minst behoorlijke, wijze invulling te geven aan een bestuursfunctie moet je – in het belang van de vereniging – overwegen je positie ter beschikking te stellen en beginnen te zoeken naar een mogelijke opvolger.

Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je graag ziet dat de kostbare tijd die je als vrijwilliger – in welke functie dan ook – in de vereniging steekt ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt en dat je daardoor op termijn verbeteringen kunt waarnemen. Het realiseren van die verbeteringen kunnen wij, als bestuursleden, niet alleen doen. Daarvoor is ook de bereidwilligheid van andere mensen nodig, omdat we met z’n allen (zouden) moeten willen dat het goed gaat met onze club. Gelukkig zijn er nog wel mensen die iets voor de club doen, op het veld zelf of er buiten, maar er zijn al langere tijd ook al een groot aantal vacatures. Daar wordt totaal niet op gereageerd en daardoor is een ondraaglijke werkdruk ontstaan op de weinige schouders die er wel zijn. We doen ons uiterste best om de boel draaiende te houden, laat staan dat we met deze bezetting ook nog voor verbeteringen kunnen zorgen. Naast de directe openstaande vacatures zijn er ook een aantal cruciale functies die bekleed worden door personen, die dat – soms noodgedwongen – al jarenlang doen en die terecht aangegeven hebben het inmiddels wel tijd te vinden om ‘het stokje’ maar eens aan een ander over te dragen. Ook daarvoor zullen opvolgers moeten komen om te zijner tijd niet direct in organisatorische problemen te komen als deze mensen stoppen – of moeten stoppen” vervolgt Maarten zijn verhaal.

“Wij vragen ons regelmatig af waarom mensen toch maar niet een vrijwilligersfunctie op zich nemen, ondanks onze herhaaldelijke dringende oproepen. Waarschijnlijk is een gevolg van de huidige tijd of mentaliteit van de samenleving, maar misschien komt het ook wel doordat mensen om wat voor reden dan ook niet met dit bestuur willen samenwerken. Ik weet ook niet waarom dat zo zou zijn, wat wij verkeerd hebben gedaan, maar we willen nu die oorzaak dan ook niet uitsluiten. Vandaar ons besluit om met z’n allen af te treden, waardoor we anderen de kans willen geven om de handschoen op te pakken in het belang van ons DFC”.

Op 3 november staat dus de buitengewone ledenvergadering gepland. Tot die datum krijgen de (oud-)leden van DFC, of misschien zijn er wel geïnteresseerden van buitenaf, de gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor een bestuurs- of kaderfunctie.  Hun bereidwilligheid is dus van cruciaal belang. Tijdens die vergadering zal het nieuwe bestuur benoemd moeten worden. De statuten van DFC schrijven voor dat het nieuw te vormen bestuur tenminste bestaat uit drie meerderjarige personen, waaronder in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het afgetreden bestuur adviseert echter een uitgebreidere samenstelling om taken en verantwoordelijkheden beter onderling te kunnen verdelen.

“Het benoemen van een nieuw bestuur is het enige agenda punt van die avond. Ik ga er vanuit dat dat gewoon gaat lukken, want een heleboel mensen hebben mij laten weten dat het toch niet zo mag zijn dat DFC verloren gaat. De club bestaat tenslotte al sinds 1883 en hoort gewoon bij het Dordtse voetbal”. Over de doemscenario’s van een fusie met een andere vereniging of het ontbinden van de vereniging wil de voorzitter op dit moment niet praten, daar is volgens hem nog geen sprake van. “Pas wanneer er geen nieuw bestuur kan worden benoemd, zijn dat scenario’s waar we rekening mee moeten gaan houden. Maar zover is het dus nog niet! Ik ga er van uit dat onze leden het niet zover laten komen”.

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com