Buitengewone Algemene Vergadering op 3 november 2014, 20:30 uur

19 oktober 2014 3462x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Buitengewone Algemene Vergadering op 3 november 2014, 20:30 uur
Buitengewone Algemene Vergadering op 3 november 2014, 20:30 uur

Het DFC bestuur is afgetreden. Per brief is dat de afgelopen week aan de leden van de vereniging medegedeeld. Op grond van onze statuten (art 8, lid 2) is het bestuur nu verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de openstaande bestuursfuncties aan de orde komen en een nieuw bestuur wordt benoemd.

Hierbij verzoeken wij u nadrukkelijk om u kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen en nodigen wij u uit om de Algemene Vergadering bij te wonen, die gehouden zal worden op maandag 3 november 2014, aanvang 20:30 uur in ons clubgebouw aan de Reeweg-Oost 267 te Dordrecht. Het afgetreden bestuur zal demissionair aanblijven tot de Algemene Vergadering en tot die datum de lopende zaken behartigen.

De statuten van onze vereniging schrijven voor dat het nieuw te vormen bestuur tenminste bestaat uit drie meerderjarige personen, waaronder in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. Om op een behoorlijke wijze de opgedragen taak van het besturen van de vereniging in te kunnen vullen adviseert het demissionair bestuur echter een uitbreiding hiervan met meerdere personen. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de essentiële kaderfuncties van wedstrijdsecretaris(sen), scheidsrechters coördinator, sponsorwerver(s), clubhuisbeheerder en consul. Voornoemde functies zijn al langere tijd vacant of het is wenselijk dat hiervoor opvolging van enkele zeer trouwe oudgedienden plaatsvindt voor een gezonde toekomst van DFC.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een bestuurs- of kaderfunctie en zich kandidaat wilt stellen, of kent u iemand die geïnteresseerd is, dan kunt u dit voorafgaand aan de vergadering schriftelijk kenbaar maken. Dit kunt u per e-mail doen via voorzitter@dfc-dordrecht.nl of per briefpost per adres: postbus 333, 3300AH in Dordrecht.

Gezien de noodzaak en de urgentie van bestuurlijke opvolging en vernieuwing voor onze 131-jaar oude vereniging is besloten om toegang tot de vergadering niet te beperken tot enkel meerderjarige verenigingsleden, maar bij uitzondering op grond van onze statuten (art 13, lid 1) ook de ouders/verzorgers van jeugdleden toegang te verlenen. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem, mits hij de presentielijst heeft getekend.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en rekenen op uw aanwezigheid en bereidwilligheid. Mochten er desondanks nog vragen zijn dan verzoek ik u contact met mij op te nemen via voorzitter@dfc-dordrecht.nl.

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com