Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij sportclubs werkt

2 februari 2014 1928x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij sportclubs werkt

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bij sportclubs werkt. Vanaf 2014 zal de VOG structureel worden ingevoerd en vergoedt voor vrijwilligers die met minderjarigen of mensen met een verstandelijke handicap werken.

Dat hebben de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS laten weten aan de Tweede Kamer. In 2012 ging een pilot van start en uit de evaluatie van het project blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub.

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen, waarbij de ministeries het uiteraard van groot belang vinden dat deze kinderen in een veilige omgeving verkeren. De vrijwilligersorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor dit veilige klimaat, maar de overheid kan dit stimuleren; onder andere door een registratielijst met tuchtrechtelijk bestrafte vrijwilligers (zodat verdachte vrijwilligers ook bij een andere club geen toegang krijgen).

Binnen DFC wordt het kunnen overleggen van een VOG sinds september 2013 van haar jeugdtrainers en -begeleiders verlangt. Een groot gedeelte van de vrijwilligers heeft hier reeds gehoor aan gegeven, maar nog niet iedereen. Bij deze verzoeken we dan ook een ieder die dat nog niet gedaan heeft om het aanvraagformulier VOG in te vullen en bij het (jeugd)bestuur in te leveren. Graag benadrukken we dat de kosten voor het aanvragen van deze verklaring voor rekening van de club zijn en niet voor de vrijwilliger zelf.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij op onze vrijwilligers een verzoek doen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen je alvast hartelijk danken voor de medewerking. Voor meer informatie kun je ook terecht op deze pagina’s:

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog verdere vragen en/of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met Maarten Janssen (voorzitter@dfc-dordrecht.nl) of de jeugdvoorzitters Tomas Nuijten en Jeroen Kleinhuis (jeugdvoorzitter@dfc-dordrecht.nl)

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com