Uitnodiging Algemene Ledenvergadering: 25 november 2013, 20.30 uur

11 november 2013 1382x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging Algemene Ledenvergadering: 25 november 2013, 20.30 uur
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering: 25 november 2013, 20.30 uur

Hierbij nodigt het bestuur de leden van DFC uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandagavond 25 november 2013 in de kantine van DFC. Aanvang 20.30 uur.

Concept-agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Vaststelling notulen halfjaarlijkse ledenvergadering d.d. 24 juni 2013
 4. Jaarverslag secretaris seizoen 2012-2013
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2012-2013
 6. Verslag kascontrole-commissiePauze
 7. Bestuursverkiezing
  • Secretaris – Aftredend en niet-herkiesbaar: Hennie Louwman-Voetee. Verkiesbaar: vacature
  • Portefeuille Jeugdcommissie – Afgetreden: Mark Gommers. Verkiesbaar: Waarnemend jeugdvoorzitters Jeroen Kleinhuis en Tomas Nuijten
  • Portefeuille Business Club – Afgetreden: Danny van Adrichem. Verkiesbaar: Pleun van Gelderen
 8. Vaststelling tuchtreglement (concept ter inzage) en verkiezing Commissie van Beroep
 9. Statusupdate project ‘Bepaal je ambitie’
 10. Vaststelling contributies seizoen 2014-2015 (doorgeschoven naar voorjaarsvergadering ’14)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Eventuele (tegen)kandidaten voor de bestuursverkiezing worden uitgenodigd zich te melden bij de secretaris: secretaris@dfc-dordrecht.nl

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com