Aankondiging tuchtreglement en Commissie van Beroep

20 november 2013 1146x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Aankondiging tuchtreglement en Commissie van Beroep
Aankondiging tuchtreglement en Commissie van Beroep

DFC is een vereniging die het handhaven en bevorderen van onze ‘normen en waarden’ als een voortdurende en zeer belangrijke taak ziet om te zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat. Om zorg te dragen voor deze ‘normen en waarden’ zijn er onlangs een aantal gedragsregels opgesteld welke – zonder uitzondering – door alle (ouders van) leden en toeschouwers van onze vereniging dienen te worden nageleefd.

In het verlengde van deze gedragsregels is nu ook een tuchtreglement (concept tuchtreglement DFC) opgesteld dat volgende week maandagavond aan de Ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Wanneer de leden het tuchtreglement aannemen treedt het met onmiddellijke ingang in werking. Bestuur en vereniging verwachten met dit tuchtreglement een wezenlijke bijdrage te leveren om incidenteel wangedrag dat (in)direct met DFC in verband kan worden gebracht op en rondom de voetbalvelden – tijdens de wedstrijden, trainingen of daarbuiten – nog meer te voorkomen en verder terug te dringen.

Het tuchtreglement schrijft regels en procedures voor wanneer iemand zich niet aan de binnen DFC geldende regels (statuten, KNVB reglement en gedragscode) houdt. Consequent en rechtlijnig optreden is daarbij van groot belang. Het bestuur en de (nog te benoemen) Commissie van Beroep zijn de organen van de vereniging die straks met de tuchtrechtspaak zijn belast. Het beoordelen en het (eventueel) bestraffen van overtredingen geschiedt in eerste instantie door het bestuur van DFC en in beroep bij de Commissie van Beroep.

De Commissie van Beroep, welke door de Ledenvergadering wordt benoemd, bestaat uit 3 leden van DFC die geen deel uitmaken van het bestuur of een van de andere commissies. Dit is een bewuste keuze, om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. Wij zoeken momenteel nog kandidaten voor deze functie. Wanneer u goed gedrag, normen en waarden belangrijk vindt kunt u met een kleine inspanning meehelpen om van DFC een betere vereniging te maken.

Het feit dat er (waarschijnlijk) vanaf volgende week een tuchtreglement van kracht is, ontslaat overigens ieder lid, kaderlid, vrijwilliger of bezoeker van onze vereniging er niet van om elkaar aan te spreken op geconstateerde gedragingen, die niet passen binnen de normen en waarden zoals deze gehanteerd worden bij DFC en in de normale omgang met elkaar. Met elkaar kunnen we voor een plezierig en veilig sportklimaat zorgen.

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com