Tuchtreglement door ledenvergadering aangenomen en in werking

26 november 2013 1072x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Tuchtreglement door ledenvergadering aangenomen en in werking

Bij besluit van de Algemene Vergadering op 25 november 2013 is het tuchtreglement, dat reeds enige tijd in conceptvorm op onze website gepubliceerd stond, zonder verdere wijzigingen aangenomen en onmiddellijk in werking getreden. Voor de bijbehorende Commissie van Beroep hadden de leden Hans van den Reydt, Arie Heijstek en Arno van Wijnen zich vooraf kandidaat gesteld. De vergadering ging akkoord met hun aanstelling.

Het tuchtreglement ligt in het verlengde van onze gedragscode, waarmee we iedereen – als we ons daaraan houden – een plezierig en veilig sportklimaat kunnen bieden. Wie zich tijdens trainingen, wedstrijden of naast het veld niet aan de gedragscode houdt kan daarvoor een sanctie door het bestuur opgelegd krijgen. Ieder gedrag dat direct of indirect DFC enigerlei wijze kan schaden is uit den boze. Het tuchtreglement zorgt voor duidelijkheid, omdat de ongeschreven regels en procedures nu op papier staan. Daarnaast streeft het rechtlijnigheid en onpartijdigheid na. Kan iemand zich desondanks niet in de opgelegde sanctie vinden, dan is er de mogelijkheid om tegen deze straf in beroep te gaan.

De nieuw geformuleerde Commissie van Beroep houdt tevens toezicht op de wijze van handhaving door het bestuur en de doelmatigheid van haar gereedschappen (tuchtreglement en gedragscode). Zij brengt desgevraagd of uit eigen beweging hierover advies uit aan het bestuur.

Het feit dat er nu een tuchtreglement van kracht is, ontslaat overigens ieder (kader)lid, vrijwilliger of bezoeker van onze vereniging er niet van om elkaar aan te spreken op geconstateerde gedragingen die niet bij DFC of in de normale omgang met elkaar passen. Iedereen draagt hier verantwoordelijkheid voor en niet alleen het (jeugd)bestuur of de Commissie van Beroep. Met elkaar kunnen we voor een plezierig en veilig sportklimaat zorgen.

De KNVB wordt op de hoogte gebracht door middel van toezending van de gedragscode en het tuchtreglement.

 

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com