Verplichtstelling VOG voor een veiliger sportklimaat

11 september 2013 1534x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Verplichtstelling VOG voor een veiliger sportklimaat

DFC is een vereniging die het handhaven en bevorderen van normen en waarden als een voortdurende en zeer belangrijke taak ziet. Op deze manier zorgen we met elkaar voor een plezierig en veilig sportklimaat. Zo hebben we binnen DFC met elkaar gedragsregels bepaald die ervoor zorgen dat onze normen en waarden geborgd worden. Het bestuur heeft onlangs besloten om – in aanvulling op deze gedragscode – een extra stap te nemen om ervoor te zorgen dat onze minderjarigen leden in een veilige omgeving kunnen sporten.

Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat seksuele intimidatie of mishandeling plaatsvindt, zijn er wel een aantal preventieve maatregelen mogelijk die een sportvereniging kan nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. DFC heeft dan ook besloten om met ingang van dit seizoen jeugdleiders, -trainers, verzorgers en Paaskamp-begeleiders te verplichten om een zogenaamde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verklaring aan DFC te overleggen. Indien een persoon deze verklaring niet kan of wil overleggen, kan deze persoon geen functie binnen de jeugdafdeling van DFC bekleden.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld in ons geval: het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij DFC kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen.

De afgelopen tijd is binnen onze vereniging een ‘werkgroep VOG’ opgezet die de introductie en implementatie van deze nieuwe maatregel voor haar rekening neemt. Binnenkort ontvangen alle vrijwilligers (waar deze maatregel op van toepassing is) een gedetailleerde brief met meer tekst en uitleg, waarin onder meer de aanvraagprocedure precies wordt uitgelegd. Graag benadrukken we dat de kosten voor het aanvragen van deze verklaring voor rekening van de club zullen zijn en niet voor de vrijwilliger zelf.

Wij zij ons ervan bewust dat wij op onze vrijwilligers een verzoek doen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op uw aller begrip en willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op deze pagina’s:

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog verdere vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met Maarten Janssen (voorzitter@dfc-dordrecht.nl)

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com