Actieplan van KNVB volledig van kracht

14 augustus 2013 1746x bekeken, Reacties uitgeschakeld voor Actieplan van KNVB volledig van kracht
Actieplan van KNVB volledig van kracht

Met ingang van voetbalseizoen 2013/’14 is het actieplan van de KNVB ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ volledig van kracht. Het actieplan dat op 20 maart 2013 is gepresenteerd bevat een tiental maatregelen die sportiviteit en respect bevorderen en agressie en geweld op en rond het voetbalveld tegengaan.  Twee maatregelen – de hulplijn noodgevallen (0800-2299555) en het meldpunt wanordelijkheden – zijn destijds direct in werking getreden. Met ingang van komend voetbalseizoen zijn ook de overige acht maatregelen van kracht.

 1. Tijdstraf
  In de B-categorie (80% van de wedstrijden) van het amateurvoetbal krijgen voetballers vanaf komend seizoen een tijdstraf van tien minuten bij de eerste gele kaart. Een tweede gele kaart in de wedstrijd betekent zoals gebruikelijk een rode kaart. De tijdstraf dient als afkoelperiode voor de speler en is direct voelbaar voor zowel de speler als het team. Ook wordt de administratieve last voor de verenigingen verlaagd.
 2. Publiceren gedragsregels  
  De KNVB moedigt verenigingen aan gedragsregels binnen de vereniging duidelijk zichtbaar te maken. Leden bekend maken met de regels die passen bij de vereniging is een voorwaarde om gewenst gedrag te stimuleren en misdragingen te benoemen en te bestraffen. De gedragsregels van DFC vind je hier: gedragscode
 3. Invoering spelregelbewijs voor jeugdspelers  
  Kennis van de spelregels zorgt voor meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Samen met de verenigingen gaat de KNVB jeugdspelers van jongs af aan bekend maken met de spelregels van het voetbal. Vanaf komend seizoen start de bond met een pilot bij twintig verenigingen. De KNVB faciliteert de betrokken verenigingen met de benodigde materialen. Met ingang van het seizoen 2014/’15 is het spelregelbewijs verplicht voor alle B-junioren. Geen spelregelbewijs betekent simpelweg niet spelen.
 4. Bewijs sportief gedrag/cursus
  Voetballers die schuldig zijn bevonden aan excessief gedrag worden bewust gemaakt van hun eigen gedrag en de impact hiervan. Voor het einde van hun schorsing worden zij verplicht een bijeenkomst bij te wonen waar hun gedrag wordt besproken en afspraken voor de toekomst worden gemaakt. Gaan ze een tweede keer in de fout, dan worden ze uit het lidmaatschap van de KNVB ontzet.
 5. Inzetten extra waarnemers
  De KNVB zet extra waarnemers in om verenigingen te helpen bij ordemaatregelen, de visuele controle van de spelerspas en de tijdstraf. Voor de winterstop worden alle verenigingen tenminste één keer bezocht. Zogenaamde ‘risicovolle’ verenigingen krijgen hierbij extra aandacht.
 6. Actie tegen en met recidiverende verenigingen
  De KNVB gaat aan de slag met verenigingen die zich structureel niet weten te gedragen. Preventie is daarbij het allereerste doel: het bieden van extra ondersteuning bij het stimuleren van sportiviteit en respect. Lukt dit niet, dan volgen er maatregelen variërend van een speelronde niet spelen tot het royeren van de vereniging.
 7. Verbeteren gebruik spelerspas
  Het uitgangspunt van de spelerspas is: de juiste speler op het juiste veld. Voor een eerlijk verloop van de wedstrijden en competities is het van belang dat speelgerechtigde spelers op het veld staan. Voor de controle van de spelerspas zijn vanaf heden beide aanvoerders en de scheidsrechter reglementair verantwoordelijk. Voorafgaand aan de wedstrijd laten de aanvoerders aan de scheidsrechter zien welke speler bij welke pas hoort. Maatregelen bij misbruik zijn 3 winstpunten in mindering voor het team en een uitsluiting van 4 wedstrijden voor de aanvoerder in kwestie.
 8. Online publicatie tuchtuitspraken
  De KNVB streeft naar openheid en transparantie in de tuchtrechtspraak. Met ingang van het komende seizoen worden wekelijks alle uitspraken op het gebied van excessen gepubliceerd op www.knvb.nl/tuchtuitsprakenav . Maandelijks zal een rapportage met daarin het aantal gele en rode kaarten en het gestaakte aantal wedstrijden gepubliceerd worden.

Een uitgebreid overzicht van alle maatregelen uit het actieplan is te vinden op www.knvb.nl/actieplan. Verenigingen, scheidsrechters en leden worden voor aanvang van de competitie door middel van brochures, posters en online informatie geïnformeerd over de toepassing van de maatregelen uit het actieplan.

Bron: http://www.knvb.nl/nieuws/30911/actieplan-%E2%80%98tegen-geweld-voor-sportiviteit%E2%80%99-van-kracht

Gesloten voor reacties

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com