(Voorlopige) agenda algemene ledenvergadering 26 november 2012

7 november 2012 2002x bekeken, 2 reacties »

De voorlopige agenda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van D.F.C. op maandag 26 november 2012 (aanvang 20:30 uur) in het clubgebouw aan de Reeweg Oost te Dordrecht is als volgt:

Voorlopige agenda:

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken / mededelingen;
 3. Notulen van de voorjaarsvergadering van 25 juni 2012;
 4. Jaarverslagen :
  – D.F.C.;
  – Jeugd;
  – Sponsorcie;
 5. Jaarverslag penningmeester;
 6. Verslag kascommissie;
 7. Bestuur mededelingen;PAUZE
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar zijn de voorzitters Henk Nieboer en Ger Hüsen, accommodatiezaken Peter Louwman en ledenadministratie mw. Willy Versteeg. Het bestuur stelt voor om Maarten Janssen te benoemen als voorzitter en Jack Bakker voor de post accommodatiezaken.Indien de leden of het bestuur kandidaten voor het bestuur wensen voor te stellen moeten zij dit schriftelijk voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur indienen. Kandidaatstelling moet minstens door 10 leden geschieden.
 9. Mededeling nieuwe bestuursleden;
 10. Rondvraag;
 11. Sluiting

Namens het bestuur van D.F.C.,
Hennie Voetee – secretaris

2 reacties

 1. ger.husen 8 november 2012 om 09:34 -

  Willy Versteeg bekleedt de bestuursfunctie van 2e penningmeester. Tevens verzorgde zij de taak van ledenadministrateur. Haar afscheid als bestuurslid betreft dan ook de functie van 2e penningmeester .

 2. Jacques de Rooij 13 november 2012 om 13:00 -

  Helaas kan ik 26 november niet bij de vergadering aanwezig zijn, ik wens jullie een fijne positieve vergadering.

  Ik stem voor Maarten Jansen als nieuwe voorzitter. Een jonge gast die heel veel in zijn mars heeft. Gun hem deze kans en laten we hem allemaal steunen.

  Groet,
  J

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com