Lid worden van DFC

Wat leuk dat je bij DFC lid wilt worden! Door onderstaand formulier in te vullen start je de inschrijfprocedure. Heb je in het verleden al eens bij een andere vereniging gevoetbald? Controleer dan even of je, naast dit aanmeldformulier, ook nog een overschrijfformulier moet invullen en inleveren.

Om lid te worden van DFC moet je dus onderstaand formulier invullen. Als je jonger dan 18 bent moeten je ouders dit voor jou doen. Je ontvangt straks per mail een kopie van je aanmelding.

  • Tegelijkertijd ontvang je een machtigingsformulier dat je moet invullen zodat DFC de contributie via automatische incasso van je bankrekening mag innen. Deze machtiging is verplicht, zonder machtiging kun je geen lid worden.
  • Daarnaast ben je verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij ons in te leveren. Indien je zelf nog geen identiteitsbewijs hebt, dan is een identiteitsbewijs van een ouder/verzorger vereist.
  • Ben je ouder dan 10 jaar en heb je de laatste 3 jaar niet ergens anders gevoetbald, dan moet je ook een pasfoto bij ons aanleveren. Deze pasfoto hebben wij namelijk nodig voor het aanvragen van de KNVB Spelerspas – en anders kun je geen wedstrijden spelen.

Het ingevulde machtigingsformulier en het kopie identiteitsbewijs stuur je, eventueel samen met een pasfoto of een ingevuld overschijfformulier, naar ons op (DFC, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 333, 3300 AH Dordrecht) of kom je op zaterdag op de club afgeven.

Onze ledenadministrateur neemt vervolgens je aanmelding in verdere behandeling. Op deze pagina lees je hoe dat beoordelingsproces in zijn werk gaat. Je komt tenslotte om te voetballen en dan moet je natuurlijk wel kunnen spelen! Als alles in orde is maakt de ledenadministateur je officieel lid van DFC. Je ontvangt hiervan een bevestiging. Is er een probleem met je aanmelding (bijv. er is geen machtiging verleend, de overschrijving vanaf een andere club is niet in orde of we kunnen je niet in een leeftijdsgroep plaatsen) dan laten we je dat natuurlijk zo spoedig mogelijk weten.


Persoonsgegevens
Achternaam*:
Roepnaam*:
Voornamen (voluit)*:
Geslacht*: ManVrouw
Geboortedatum*:
Geboorteplaats*:
Nationaliteit*:
Identificatie*: PaspoortID kaartRijbewijs
Soort lidmaatschap*:
IBAN (bankrekening)*:
Contactgegevens
Adres*:
Postcode, plaats*:
Telefoonnummer 1*:
Telefoonnummer 2:
E-mailadres*:
Voetbalverleden
Heb je eerder ergens gevoetbald*: janee
Naam vorige club:
Plaats vorige club:
Laatste wedstrijd:
Datum uitschrijving:
Heb je bij je vorige club aan alle financiele verplichtingen voldaan: janee
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn essentieel voor een goedfunctionerende vereniging. Zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan of zouden er torenhoge contributies worden gevraagd. Voor ouders van jeugdleden geldt dat er een aantal keer per jaar (bij toerbeurt) als chauffeur naar uitwedstrijden moet worden gereden of dat de voetbalkleding moet worden gewassen.

Daarnaast kunt u de vereniging ook nog op een andere manier helpen.

Beroep/Opleiding* (indien <16 jaar dat van ouders):
Keuze vrijwilligerswerk*: bardienstkeukendiensttrainerteamleideronderhoudswerk accommodatieactiviteiten organisatie/begeleidingsponsorcommissieniet toe bereidwil meer informatie
Verklaringen
Ik (of mijn ouder/verzorger) heb het aannamebeleid van DFC doorgenomen en leg mij bij voorbaat neer bij het resultaat van de beoordeling door ledenadministratie.
Ik (of mijn ouder/verzorger) machtig D.F.C. om via automatische incasso de contributie en eventuele door de KNVB opgelegde boetes en/of andere door te belasten kosten per kwartaal van mijn bankrekening te incasseren. Zonder deze machtiging kan de inschrijving niet worden geaccepteerd.
Indien ik (of mijn ouder/verzorger) voor 1 juni van ieder jaar het lidmaatschap niet heb opgezegd, zal ik ook de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar volledig voldoen.
Ik (of mijn ouder/verzorger) geef DFC toestemming dat mijn pasfoto en persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van nieuwe KNVB spelerspassen door SDU Identification. SDU zal deze gegevens gedurende de geldigheid van de spelerspas bewaren.
Ik (of mijn ouder/verzorger) verklaar de gevraagde informatie naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik (of mijn ouder/verzorger) ben akkoord met de statuten en zal door de aanvaarding van het lidmaatschap van D.F.C. de belangen van de vereniging dienen.