Contributie

Het verenigingsjaar (voetbalseizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Iedereen is verplicht om contributie over het gehele verenigingsjaar te betalen. Ook wanneer u dus gedurende het seizoen wilt opzeggen. De contributiebedragen worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele contributiebedragen (per kwartaal).

Betaling van contributie vindt per kwartaal plaats (op 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april) via een automatisch incasso. Deze incasso is verplicht voor alle leden. Bij een contributieachterstand wordt door het bestuur een speelverbod opgelegd.

Contributiebedragen per kwartaal in Euro:

Senioren € 56,25
Junioren € 38,75
Pupillen € 32,50
Kabouters € 6,25
Rustende leden/Veteranen € 22,50
Tafeltennis € 30,00
Boetes gele/rode kaarten:
Gele kaart junioren € 6,40
Gele kaart junioren vanaf 4e kaart € 14,10
Rode kaart junioren € 12,70
Gele kaart senioren € 14,10
Gele kaart senioren vanaf 4e kaart € 22,30
Rode kaart senioren € 22,30

Bij het aangaan van het lidmaatschap van DFC is/wordt een machtiging verleend voor het automatisch incasseren van eventuele door de KNVB opgelegde boetes en/of andere door te belasten kosten.