Informatie over het verbod van het gebruik gemeentelijke sportvelden

25 maart 2020 70x bekeken, Geen reacties »

In de landelijk geldende noodverordening staat in artikel 2.2 lid b dat zowel sportkantines als sportvelden gesloten dienen te zijn, bovendien is het niet toegestaan in groepsverband samen te zijn met meer dan 3 personen.

Hoewel alle verenigingen direct hun verantwoordelijkheid hebben genomen, kantines hebben gesloten en hun leden hebben geïnformeerd over het tijdelijk staken van activiteiten, blijkt dat er nog altijd veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke sportvelden. Inmiddels hebben we helaas ook moeten constateren dat hekken – welke door medewerkers van de afdeling Sportaccommodaties zijn afgesloten teneinde de maatregelen uit de noodverordening te kunnen waarborgen – door derden worden geopend om toegang te krijgen tot de sportvelden.

Hierbij wil ik u dan ook het verzoek doen om uw leden te informeren over het verbod van het gebruik van de sportvelden en hen op het hart te drukken eventuele in bezit zijnde sleutels van omliggende hekwerken niet te gebruiken om zichzelf of anderen toegang tot de velden te verschaffen.


Laat een reactie achter

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd en dient alleen ter verificatie. Verplichte velden zijn aangeven met een *

Voer daarnaast ook de woorden die u onderaan ziet staan op volgorde in het vak eronder in (gescheiden door een spatie). Dit helpt voorkomen dat geautomatiseerde programma's deze website misbruiken om spam te verspreiden.